Trang chủTin hoạt động Ban CPO Thủy lợi

Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi. ​

Chiều ngày 08/01/2021, tại trụ sở chính Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đồng chủ trì có ông Phạm Đình Văn – Trưởng ban Ban CPO.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, đại diện các cơ quan: Tổng cục Phòng chống thiên tai, Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý Xây dựng công trình, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Bộ, Vụ Tài chính, Viện Quy hoạch Thủy lợi thuộc Bộ NN&PTNT, Cục An ninh Kinh tế (A04), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an, Ban Khoa giáo thuộc Đài Truyền hình Việt Nam và toàn thể Lãnh đạo Ban, viên chức và người lao động Ban CPO.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trưởng ban Phạm Đình Văn trân trọng cảm ơn Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT và các đơn vị có liên quan đã đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết của Ban CPO.

Tiếp theo ông Vũ Đình Hùng – Phó Trưởng ban Ban CPO đọc báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban CPO. Trong năm 2020, Báo cáo đã tổng hợp những kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, một số kết quả tiêu biểu đạt được cụ thể:

- Về giải ngân (không bao gồm kế hoạch vốn dự án KEXIM1): (i) Đối với các dự án ODA: Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 đến ngày 07/01/2021 là 1.003.537 triệu đồng đạt 80% kế hoạch vốn Bộ giao. Dự kiến lũy kế giải ngân đến 31/01/2021 là 1.130.577 triệu đồng đạt 90% kế hoạch vốn Bộ giao; (ii) Đối với các dự án Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào: Lũy kế giải ngân đến 31/12/2020 là 21.338 triệu đồng đạt 71% kế hoạch Bộ giao. Dự kiến lũy kế giải ngân đến 31/01/2021 là 29.115 triệu đồng đạt 97% kế hoạch vốn Bộ giao.

- Về công tác chuẩn bị dự án mới: đang chuẩn bị 08 dự án vốn vay và viện trợ không hoàn lại với tổng vốn khoảng 1.576 triệu USD, trong có 02 dự án vốn vay: Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu (ADB9) và Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu (ADB10) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 01 dự án viện trợ không hoàn lại đã được GCF phê duyệt tại kỳ họp B25 từ ngày 10-12/3/2020 hiện đang hoàn thiện văn kiện dự án.

- Về công tác thanh tra, kiểm toán: Trong năm 2020, Ban CPO đã làm việc với 03 Đoàn: Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ làm việc về công tác cán bộ gồm tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, nâng bậc lương trước thời hạn và 02 Đoàn Kiểm toán Nhà nước kiểm toán dự án WB8, WB9. Các Đoàn đã có kết luận Ban CPO thực hiện theo đúng quy định.

- Về công tác Quyết toán: Hoàn thành Quyết toán 03 dự án gồm Dự án ADB5, Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án WB7, ADB8.

- 7 chỉ tiêu đề ra tại Hội nghị tổng kết năm 2019, đã hoàn thành 5 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành.

Bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo cũng nêu ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đang triển khai, thiết kế vận động các dự án mới tiềm năng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong thiết kế dự án và đề ra 7 chỉ tiêu cụ thể trong năm 2021.

 Phó trưởng ban Vũ Đình Hùng đọc báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban CPO

Trong phần thảo luận Hội nghị đã nhận được nhiều tham luận và ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đại biểu dự hội nghị: Phòng Thẩm định, chế độ dự toán, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Môi trường tái định cư, Ban QLDA WB9 của Ban CPO và các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra thuộc Bộ NN&PTNT, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Ban Khoa giáo.

 Ông Nguyễn Anh Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế phát biểu tại hội nghị

 Ông Nguyễn Hải Thanh – Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình phát biểu tại hội nghị

 Ông Nguyễn Văn Hà – Vụ trưởng Vụ Tài chính phát biểu tại hội nghị

 Ông Trần Quốc Toàn – Phó chánh thanh tra Bộ phát biểu tại hội nghị

Ông Phạm Đức Luận – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai phát biểu tại hội nghị

 Bà Lê Hải Anh – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Khoa giáo, Đài truyền hình Việt Nam phát biểu tại hội nghị

 Ông Bùi Văn Lợi – Trưởng phòng 5 – C03 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã ghi nhận, đánh giá:

(i) Công tác chuẩn bị báo cáo tổng kết tốt có cả định tính và định lượng, riêng phần tồn tại hạn chế phải bổ sung, chỉ ra thêm các nguyên nhân chủ quan.

(ii) Về giải ngân nếu không tính kế hoạch vốn KEXIM1 đến 31/01/2021 là 90% như vậy giải ngân của Ban CPO là cao.

(iii) Về công tác chuẩn bị dự án đánh giá rất cao có 02 dự án đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án.

(iv) Công tác đào tạo cán đã được Ban CPO quan tâm, đầu tư cử đi học các lớp Cao cấp chính trị, trung cấp chính trị và thi chứng chỉ hành nghề.

Thứ trưởng cũng chỉ ra những tồn tại của Ban CPO trong năm 2020:

(i) Công tác lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp của KEXIM1 chưa trao được hợp đồng.

(ii) Đa dạng hóa hình thức hoạt động để tương lai Ban CPO ổn định.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh một số nội dung sau:

(i) Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị.

(ii) Bổ sung mục tiêu Đa dạng hóa hình thức hoạt động của Ban CPO.

(iii) Tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị dự án.

(iv) Nâng cao khả năng trực tiếp làm chủ đầu tư các tiểu dự án.

(v) Tăng ứng dụng khoa học công nghệ trong từng dự án đề xuất và trong chỉ đạo điều hành.

(vi) Rà soát tồn tại, hạn chế đối với các dự án ODA trong 5 năm vừa qua.

(vii) Các dự án ODA hiện tại đang đa mục tiêu cần phải xây dựng đội ngũ chuyên gia từ các viên chức, người lao động của Ban CPO theo từng lĩnh vực.

Nhân dịp năm mới 2021 Thứ trưởng chúc các viên chức, người lao động của Ban CPO sức khỏe, gia đình hạnh phúc và liên tục phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trưởng ban Phạm Đình Văn cảm ơn ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và sẽ đưa vào kế hoạch hành động trong năm 2021 để thực hiện được nhiệm vụ Bộ giao. Ngoài ra, Trưởng ban Phạm Đình Văn cảm ơn các ý kiến góp ý của các đơn vị trong Bộ và các đơn vị có liên quan.

Trưởng ban Phạm Đình Văn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và bế mạc hội nghị

Hội nghị kết thúc tốt đẹp trong chiều cùng ngày./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác