Trang chủJICA2Tin tức

Kiểm tra tình hình thực hiện Hợp phần 1 – dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2)

Kiểm tra tình hình thực hiện Hợp phần 1 – dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2)

Trong 2 ngày 21 và 22/02/2019, đoàn công tác của Ban quản lý trung ương dự án (CPMU) JICA2 thuộc...

Xem chi tiết
Kiểm tra tình hình thực hiện Hợp phần 1 – dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2).

Kiểm tra tình hình thực hiện Hợp phần 1 – dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2).

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã có đợt làm việc để kiểm tra và đôn đốc tình hình thực hiện của Hợp phần 1 - dự án JICA2

Xem chi tiết
1