Trang chủTin tức dự án

Tập huấn trực tuyến về “Hướng dẫn thực hiện chính sách an toàn môi trường và xã hội”, Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Ngày 15/7/2021, Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) đã phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về “Hướng dẫn thực hiện chính sách an toàn môi trường và xã hội” thông qua phần mềm Zoom.

Thành phần khóa tập huấn là các chuyên gia chính sách an toàn (CSAT) của WB, Ban quản lý dự án WB8, Tư vấn thực hiện dự án (PIC), Tư vấn giám sát độc lập bên thứ 3 (ISC), các lãnh đạo và chuyên viên phụ trách CSAT của 34 PPMU thuộc dự án WB8, các chuyên gia CSAT của Tư vấn giám sát thi công và Nhà thầu xây lắp công trình của tiểu dự án. Đội ngũ báo cáo viên là các chuyên gia CSAT đến từ hai đơn vị tư vấn PIC và ISC. Tổng số lượng học viên tham dự khoảng 160 người, thông qua 100 tài khoản Zoom.

 Mục tiêu của khóa tập huấn là nhằm hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến yêu cầu về CSAT môi trường và xã hội của WB; tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các kế hoạch theo báo cáo CSAT đã được WB thông qua; các vấn đề CSAT phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

 Các chuyên gia CSAT từ đơn vị tư vấn ISC đã trình bày các kết quả giám sát, đặc biệt là các phát hiện, các tồn tại trong việc thực hiện CSAT của các tiểu dự án, trong khi các chuyên gia CSAT từ PIC hướng dẫn việc khắc phục các tồn tại được phát hiện bởi ISC cũng như của WB trong quá trình giám sát. Các tồn tại chủ yếu liên quan đến việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường tại hiện trường như không có biển thông tin công trình, việc thu dọn chất thải và nguyên vật liệu trên công trường chưa được thực hiện đầy đủ, khu lán trại thường thiếu tủ thuốc sơ cứu, bình cứu hỏa,… Các nội dung liên quan đến việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP), Kế hoạch hành động giới (GAP), Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Kế hoạch truyền thông.

 Đại diện các tiểu dự án thực hiện tốt chính sách an toàn từ các tỉnh Thanh Hóa, Lào Cai, Ninh Thuận, Đắk Nông cũng được mời tham luận, đưa ra các kinh nghiệm thực tế, các bài học trong việc thực hiện chính sách an toàn của tiểu dự án, đặc biệt là việc thực hiện EMDP, GAP. Các chuyên gia của WB và CPO đã đưa ra các ý kiến, các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các TDA, đặc biệt là việc thực hiện CSAT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đáp ứng được các yêu cầu của WB và của Chính phủ.

 Kết thúc khóa tập huấn, các học viên nắm bắt được các nội dung về triển khai các hoạt động CSAT, cách tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện CSAT trong bối cảnh Covid-19.

Hình ảnh tại khóa tập huấn:

 

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác