Trang chủTin tức dự ánDự án đã hoàn thành

Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2).

Dự án: “Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An” (JICA2)

 1. Tên dự án: Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2)
 2. Địa điểm xây dựng: Tại tỉnh Nghệ An và thành phố Hà Nội.
 3. Tên nhà tài trợ: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) – Khoản vay số VN12-P5.
 4. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 5. Chủ đầu tư:
 • Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) là chủ dự án thực hiện chức năng cơ quan điều phối chung toàn dự án; trực tiếp là chủ đầu tư một số phần việc chung của dự án.
 • Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An là chủ đầu tư Hợp phần 1 - Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.
 • Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là chủ đầu tư Hợp phần 2 - Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào tạo của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam.
 1. Mc tiêu đầu tư xây dựng:

Mục tiêu tổng thể:

Thông qua việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối, hệ thống kênh mương và cơ sở vật chất nhằm góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, xóa đói, giảm nghèo đồng thời tăng cường năng lực cho đội ngũ quản lý và người hưởng lợi trong khai thác, vận hành có hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi.

Mục tiêu cụ thể:

 • Nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An bảo đảm tưới ổn định, linh hoạt cho 27.656 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp 1,89 m3/s và cho sinh hoạt 1,59 m3/s thuộc địa bàn 4 huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu; Nạo vét các trục tiêu chính, nâng cấp mở rộng cống Diễn Thành để tiêu úng và giảm ngập cho khoảng 1.920 ha vùng trũng 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
 • Xây dựng Trung tâm đào tạo về lĩnh vực thủy lợi trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đạt trình độ tiên tiến và hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực châu Á, tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.
 1. Nội dung dự án: Gồm 2 hợp phần:
 • Hợp phần 1 - Khôi phục nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, gồm các hạng mục:
  • Nâng cấp hệ thống tưới: Đập dâng Đô Lương, cống Tràng Sơn, kênh chính, kênh nhánh cấp 1, 2, 3, các công trình trên kênh và lắp đặt hệ thống SCADA.
  • Nâng cấp hệ thống tiêu: Nạo vét 3 trục tiêu và mở rộng cống Diễn Thành.
 • Hợp phần 2 - Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Xây dựng mới:
  • Xây dựng khu giảng đường.
  • Xây dựng khu ký túc xá và nhà ăn.
  • Xây dựng nhà làm việc và hội trường.
  • Xây dựng và trang bị thiết bị cho các khu thí nghiệm.

Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư được duyệt là:  5.705,5  tỷ đồng  (tương  đương  273,932  triệu USD), trong đó:

 • Vốn vay JICA: 4.833,4 tỷ đồng (chiếm 84,7%).
 • Vốn đối ứng Trung ương:  500,3  tỷ đồng  (chiếm 8,8%).
 • Vốn đối ứng tỉnh Nghệ An: 371,7 tỷ đồng  (chiếm 6,5%).

Phân bổ nguồn vốn:

 • Vốn vay JICA đầu tư cho chi phí tư vấn, xây dựng, thiết bị, một số chi phí khác;
 • Vốn đối ứng Trung ương đầu tư cho một số công tác tư vấn, chi phí xây dựng, thiết bị, một số chi phí khác;
 • Vốn đối ứng tỉnh Nghệ An đầu tư cho chi phí đền bù giải phóng mặt bằng; các kênh dưới 30 ha được phân giao; phần đối ứng kênh cấp 2 trở xuống và chi quản lý dự án.
 1. Thời gian thực hiện dự án: 7 năm từ năm 2013 đến năm 2019.
 • Ngày ký hiệp định: 22/3/2013.
 • Thời gian Hiệp định vay có hiệu lực: dự kiến tháng 7/2013.
 • Thời gian hoàn thành dự án: tháng 9/2019.

 

Sơ đồ vùng dự án

Sơ đồ vùng dự án Nghệ An

Bara Đô Lương

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác