Trang chủADB6Báo cáo

Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư quý III/2013

Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư quý III/2013 thuộc Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)

Xem chi tiết

Báo cáo trình Ngân hàng phát triển Châu Á / Chính phủ Việt Nam

Báo cáo trình Ngân hàng phát triển Châu Á / Chính phủ Việt Nam

Xem chi tiết
1