Đang duyệt : Trang chủ

Trưởng ban Ban CPO có QĐ số 62/QĐ-CPO-TCHC ngày 16/03/2016 về công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở của CC, VC, NLĐ của Ban CPO năm 2015 với 38 sáng kiến cấp cơ sở của 24 người.
Ngày 25/08/2016 09:16:59

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập