Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Số ký hiệu:
11/2014/TT-BXD
Type the text:
PDF
Trích yếu:
hông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Người ký:
Lĩnh vực:
Hoạt động xây dựng
Công báo:
Ngày có hiệu lực:
10/10/2014
Ngày công báo:
25/08/2014
Ngày ký:
25/08/2014
Trạng thái:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập