Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

Số ký hiệu:
05/2014/TT-BTC
Type the text:
Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Người ký:
Phạm Sỹ Danh
Lĩnh vực:
TT
Công báo:
Ngày có hiệu lực:
06/01/2014
Ngày công báo:
06/01/1914
Ngày ký:
22/02/2014
Trạng thái:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập