Đang duyệt : Trang chủ

THÔNG BÁO : Ngày 08/06/2017 Phòng Tổ Chức Hành Chính thuộc Ban quản lý Trung Ương các Dự án Thủy Lợi đã công bố các mẫu giấy cần thiết cho cán bộ.
Ngày 08/06/2017 14:40:06

Trong đó bao gồm:

- Giấy xin nghỉ phép

- Giấy đề nghị đi công tác bằng máy bay

- Giấy đề nghị chuyển phát nhanh tài liệu

- Giấy đi đường 

- Mẫu đề nghị cung cấp vật tư

- Mẫu đơn xin nghỉ thai sản

- Mẫu giấy mời

- Mẫu giấy giới thiệu

- Mẫu BB (biên bản)

- Mẫu giấy nghỉ phép Ban CPO

- VB gửi sở Ngoai vụ 
 

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập