Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước b

Số ký hiệu:
184/2007/QÐ-TTg
Type the text:
Trích yếu:
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Người ký:
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Lĩnh vực:
Công báo:
Đã biết
Ngày có hiệu lực:
30/11/2007
Ngày công báo:
30/11/2007
Ngày ký:
30/11/2007
Trạng thái:
Đã biết

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập