Quyết định số 661/QĐ-BXD ngày 11/06/2009 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng giai đoạn 2006 - 2010.

Số ký hiệu:
QÐ-BXD
Type the text:
Trích yếu:
Quyết định số 661/QĐ-BXD ngày 11/06/2009 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng giai đoạn 2006 - 2010.
Cơ quan ban hành:
Bộ xây dựng
Người ký:
Nguyễn Hồng Quân
Lĩnh vực:
Chất lượng công trình XD
Công báo:
Đã biết
Ngày có hiệu lực:
11/06/2009
Ngày công báo:
11/06/2010
Ngày ký:
11/06/2009
Trạng thái:
Đã biết

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập