Đang duyệt : Trang chủ

Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý dự án - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)”
Ngày 24/09/2014 10:27:31

Từ ngày 4/8 đến 8/8/2014, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo về Chính sách an toàn (Môi trường-Xã hội); Quản lý đấu thầu và Quản trị hợp đồng; Quản lý tài chính dự án/Kế toàn tài chính/Công tác lập báo cáo, kế hoạch trong khuôn khổ Dự án WB7 tại Khách sạn Vian, Thành phố Đà Nẵng.

 

    Đối tượng đào tạo là các cán bộ thuộc các Ban quản lý dự án, cán bộ sở Tài nguyên-Môi trường, cán bộ ban giải phóng mặt bằng các huyện thuộc 7 tỉnh vùng dự án WB7 và các cán bộ quản lý dự án của CPO.

Ông Vũ Đình Hùng-Giám đốc dự án WB7 khai mạc lớp đào tạo Chính sách an toàn

Một số hình ảnh khóa đào tạo 

 

Lương Thị Dịu - Phòng Đào tạo Dự án
  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập