THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM (HSQT) - Gói thầu số TV1: Tư vấn Thiết kế Chi tiết và Giám sát thực hiện dự án.
27/04/2014 23:30:02

  • Tên gói thầu: Gói thầu số TV1: Tư vấn Thiết kế Chi tiết và Giám sát thực hiện dự án.
  • Tên dự án: Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2).
  • Nguồn vốn: Vốn vay ODA và Vốn đối ứng Trung ương.

Chi tiết về thông báo xem file đính kèm sau đây: