Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Hợp Phần 1
15/09/2014 14:11:30

Báo cáo đánh giá tác động môi trường hợp phần 1 của Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc Nghệ An do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ được phê duyệt tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 23/7/2012