THỰC ĐỊA TIỂU DỰ ÁN LA NGÀ - TRÚC KINH
10/01/2017 21:22:32

Ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2017, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra kế hoạch thực hiện các hợp phần thuộc dự án WB7 của tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác bao gồm: Lãnh đạo Ban quản lý dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (CPMU) và chuyên gia thủy lợi – Tư vấn PIC.

Trong ngày 5 tháng 1 năm 2017, đoàn cùng với lãnh đạo và cán bộ của Chủ đầu tư và PPMU WB7 tỉnh Quảng Trị đã đi thực địa thăm tiểu dự án Trúc Kinh và La Ngà.

Một số hình ảnh thực địa của Đoàn công tác:


Rãnh thoát nước mái hạ lưu đập Trúc Kinh


Thi công tháp cống của cống lấy nước đập Trúc Kinh


Thi công cấp phối đá dăm đỉnh đập phụ 1 đập La Ngà


Tràn xả lũ đập La Ngà


Gia cố mái thượng lưu đập chính đập La Ngà


Đê quai thi công cống và tháp cống đập La Ngà

 

Các tin tức khác: