Quyết định số 2896/QĐ-BNN-XD ngày 09/12/2013 của Bộ NN&PTNT
10/12/2013 08:17:47

Quyết định số 2896/QĐ-BNN-XD ngày 09/12/2013 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thành phần: Nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa, thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)

Đính kèm file sau đây: