Kỹ thuật thâm canh và cấp nước tưới cho cây Bưởi
06/09/2014 16:10:37

Cuốn sách này nhằm trang bị kiến thức phục vụ đào tạo và thực hành cho các cán bộ, kỹ sư thủy lợi, khuyến nông và bà con nông dân tại các địa phương, đồng thời làm sách tham khảo cho sinh viên và các nhà nghiên cứu.

Chi tiết sổ tay ở file đính kèm sau đây: