Khóa đào tạo về Định chuẩn Hệ thống tưới (Benchmarking) - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
03/12/2015 12:29:29

Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo về Định chuẩn Hệ thống tưới (Benchmarking) từ ngày 23/11 đến 25/11/2015 tại Thành phố Hà Tĩnh.

Mục tiêu chính của khóa đào tạo là hướng dẫn thực hiện định chuẩn hệ thống tưới trong khuôn khổ dự án WB7 với các nội dung hướng dẫn thu thập số liệu, đánh giá, theo dõi hoạt động của hệ thống tưới về hiện trạng và hiệu quả hoạt động phục vụ tưới tiêu của hệ thống thủy lợi, xây dựng cơ sở dữ liệu các chỉ số định chuẩn làm cơ sở cho việc điều chỉnh, nâng cấp công tác quản lý hạ tầng hệ thống tưới.

Đối tượng đào tạo là các cán bộ thuộc các Ban quản lý dự án, cán bộ Chi cục thủy lợi, IMC 7 tỉnh vùng dự án WB7 và các cán bộ quản lý dự án của CPO.

Một số hình ảnh tại khóa đào tạo:


Ông Phạm Hồng Quang-Phó giám đốc dự án WB7khai mạc lớp đào tạo