Họp giao ban Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tháng 10/2015
04/11/2015 10:20:23

Ngày 28-29 tháng 10 năm 2015, Dự án WB7 tổ chức họp giao ban thường xuyên tại thành phố Hà Giang. Tham dự có đại diện của Tổng cục Thủy lợi, CPMU, chủ đầu tư các dự án thành phần, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các Ban PPMU, đại diện tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC).

Trong cuộc họp, đại diện các Chủ đầu tư, đại diện TCTL, các Ban PPMU, tư vấn PIC, Ban CPMU và các cán bộ phụ trách tài chính, môi trường, tái định cư báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện đến thời điểm hiện tại của CPMU và cả 7 tỉnh dự án. Kết thúc cuộc họp Giám đốc Dự án đã kết luận và đề ra kế hoạch triển khai, thực hiện dự án trong thời gian tới.

 

Một số hình ảnh cuộc họp giao ban tại Hà Giang:


Ông Vũ Đình Hùng-Giám đốc dự án WB7 phát biểu khai mạc cuộc họp

 

Các tin tức khác: