Hội thảo trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu về công nghệ tưới tiết kiệm phục vụ cho nông nghiệp
30/03/2016 10:53:28

Ngày 26-27 tháng 3 năm 2016, Dự án WB7 tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu về công nghệ tưới tiết kiệm phục vụ cho nông nghiệp

Hội thảo được tổ chức tại Thanh Hóa nhằm (i) Đánh giá quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào các dự án ODA nói chung và dự án cải thiện nông nghiệp có tưới-WB7 nói riêng; (ii)Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật nhằm Củng cố, phát triển thủy lợi nội đồng gắn với xây dựng nông thôn mới và Áp dụng đồng bộ trên diện rộng giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Hội thảo do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng chủ trì. Tham dự hội thảo gồm có Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá, đại diện các Cục QLXDCT, Tổng cục Thuỷ lợi, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Khoa học Công nghệ và HTQT, CPO/CPMU, Viện KHTLVN, Sở NN&PTNT, Ban quản lý dự án thành phần WB7 các tỉnh dự án WB7 và các đơn vị liên quan khác.

Một số hình ảnh của Hội thảo.

 

Các tin tức khác: