Hội thảo phổ biến, quảng bá thông tin chung về Hợp phần 3 - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
25/12/2015 10:56:07

Ngày 21-22 tháng 12 năm 2015, Dự án tổ chức Hội thảo phổ biến, quảng bá thông tin chung về Hợp phần 3 - Dự án WB7. 

Hội thảo được tổ chức tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhằm là phổ biến kế hoạch hoạt động, thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của hợp phần 3. Trên cơ sở đó thảo luận về tình hình thực hiện hợp phần này, khó khăn, vướng mắc, đề xuất và những kinh nghiệm từ việc thực hiện một số mô hình sản xuất trong nước liên quan đến nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu đã thực hiện thành công.

Tham dự hội thảo có đại diện của Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt, Vụ Tài chính, WB, CPO, CPMU, chủ đầu tư các dự án thành phần, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các Ban PPMU, đại diện chính quyền xã và HTX/TCDN, đại diện tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC), tư vấn CSA 7 dự án thành phần và các đại biểu khác.

Hình ảnh của Hội thảo:

Các tin tức khác: