Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Số ký hiệu:
1/2010/TTLT-BNV-BTC
Type the text:
TTLT
Trích yếu:
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Người ký:
Trần Văn Tuấn ,Vũ Văn Ninh
Lĩnh vực:
Công báo:
Đã biết
Ngày có hiệu lực:
26/04/2010
Ngày công báo:
26/04/2010
Ngày ký:
26/04/2010
Trạng thái:
Đã biết

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập