Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá"

Số ký hiệu:
2010/TT-BTC
Type the text:
TT
Trích yếu:
Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá"
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Người ký:
Nguyễn Hữu Chí
Lĩnh vực:
QL
Công báo:
Đã biết
Ngày có hiệu lực:
11/05/2010
Ngày công báo:
11/05/2010
Ngày ký:
11/05/2010
Trạng thái:
Đã biết

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập