Đang duyệt : Trang chủ

Hội nghị Khởi động dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (Drasip/WB8)
Ngày 20/06/2016 15:23:57

        Ngày 17/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị khởi động Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Drasip/WB8)”. Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu tổng quan dự án, tiến độ và kế hoạch dự án, hiện trạng an toàn đập trong vùng dự án, kỳ vọng tác động của dự án và hướng dẫn các chính sách an toàn môi trường, xã hội, các vấn đề về quản lý tài chính và quản lý đấu thầu của dự án.

         

 

           Hội nghị do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng chủ trì. Tham dự hội nghị gồm có đại diện Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Bộ NN&PTNT; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước; Phía Nhà tài trợ tham dự có Ông Achim Fock - Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Ousmane Dione – Vụ trưởng Vụ ngành nước của WB, các quan chức và cán bộ Ngân hàng Thế giới; Lãnh đạo của các tỉnh vùng dự án; Ban CPO thủy lợi và một số cơ quan liên quan.

 

         

        Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) được Bộ NN&PTNT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015. Hiệp định của dự án đã được ký kết ngày 8/4/2016 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Dự án có tổng mức đầu tư là 443 triệu USD, trong đó: vốn vay WB là 415 triệu USD; vốn đối ứng là 28 triệu USD; thời gian vay là 25 năm (đến năm 2040). Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ dự án là Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi

        Mục tiêu của dự án như sau: Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du. Trong đó, Mục tiêu cụ thể là:

       - Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ;       

       - Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.  

        - Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội;

         Dự án gồm có 3 Hợp phần với các nội dung thực hiện chính như sau:

        - Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập, kinh phí: 412 triệu USD.

        - Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập, kinh phí: 20 triệu USD.

        - Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án, kinh phí: 11 triệu USD.

         Phạm vi thực hiện dự án: Các tỉnh thuộc chương trình an toàn hồ chứa. Thời gian thực hiện từ năm 2016 - 2022

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo

 

 

Các đại biểu chủ trì Hội thảo: Ông Achim Fock - Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng; ông Ousmane Dione – Vụ trưởng Vụ ngành nước của WB (từ phải qua trái)

 

 

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng phát biểu khai mạc Hội ngh

 

 

Ông Ousmane Dione – Vụ trưởng Vụ ngành nước của WB

 

 

Ông Nguyễn Hồng Phương – Quyền Trưởng Ban Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi – đơn vị là chủ dự án

 

 

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh – Phó trưởng ban Ban CPO, Giám đốc dự án WB8

 

 

Ông Nguyễn Hùng Cường – Đồng đội trưởng dự án WB8 của WB

 

 

Bà Nguyễn Thị Vân Anh – đại diện Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

 

 

 

 

 

Đại diện các tỉnh vùng dự án phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

 

 

 

Các chuyên gia của WB và CPO hướng dẫn sơ qua về các Chính sách an toàn môi trường, xã hội; Chính sách quản lý tài chính và đấu thầu

 

 

Một số thành viên Ban quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) của Ban CPO

 
Dự án WB8
  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập