Đang duyệt : Trang chủ

Công tác thi công của 17 gói thầu thuộc Hợp phần 1 - dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thuỷ lợi Bắc Nghệ An (JICA2)
Ngày 16/01/2018 14:33:37

Trong các ngày 09/01/2018 và 10/01/2018, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi (CPO) cùng đại diện Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Nghệ An và Liên danh Tư vấn thiết kế đã đi kiểm tra công tác thi công tại hiện trường của 17 gói thầu thuộc Hợp phần 1 - dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thuỷ lợi Bắc Nghệ An (JICA2).

Tính đến hết tháng 12/2017 tiến độ thực hiện của Hợp phần 1 của dự án chi tiết như sau:

- Khối lượng thi công của 08 gói thầu đợt 1 đạt 92,3%, trong đó có 04 gói thầu đã hoàn thành toàn bộ theo đúng tiến độ.

- Khối lượng thi công của 09 gói thầu đợt 2 đạt 46%, trong đó gói thầu KT1- " cống Diễn Thành đã thi công được 76,6% khối lượng.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế của các công trình đang thi công:

Kênh N2 - gói thầu KN9 
Kênh N2 - gói thầu KN8 
Kênh N26 - gói thầu KN18 
 Kênh N19 - gói thầu KN7 
 
Kênh N13 - gói thầu KN6 
Kênh Khe Khuôn - gói thầu KN3 
Cống Diễn Thành - gói thầu KT1
Họp với Tư vấn quốc tế về tiến độ thực hiện dự án

 

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập