Đang duyệt : Trang chủ

Cho phép lập dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Huổi Trạng Tài, tỉnh Điện Biên.
Ngày 09/11/2010 08:57:48

Ngày 26/02/2010, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 452/QĐ-BNN-KH cho phép lập dự án đầu tư và giao nhiệm vụ Chủ đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Huổi Trạng Tài, tỉnh Điện Biên.

Hồ chứa nước Huổi Trạng Tài, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho các xã Thanh Yên, Thanh Chăn, huyện Điện Biên và cấp nước bổ sung cho hệ thống kênh Nậm Rốm. Công trình đã được xác định trong qui hoạch của tỉnh Điện Biên với qui mô diện tích lưu vực đến tuyến công trình khoảng 12km2, dung tích hồ dự kiến V=6,0 triệu m3. 

Việc đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Huổi Trạng Tài để cung cấp nước tưới và cấp nước sinh hoạt, cải thiện môi trường sinh thái trong khu vực,... góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế - xã hội của địa phương là cần thiết. 

Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên tại Văn bản số 220/UBND-NN ngày 26/02/2010, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 452/QĐ-BNN-KH ngày 26/02/2010 cho phép lập dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Huổi Trạng Tài, tỉnh Điện Biên và giao nhiệm vụ Chủ đầu tư xây dựng công trình cho Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 1.

Nguồn Vụ kế hoạch.

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập