Thông Báo Mời Quan Tâm (Gói thầu GIS - Dự án ADB6)
12/05/2015 14:27:30

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi.

- Tên gói thầu: Lập hệ thống thông tin bản đồ tưới (GIS) thuộc gói thầu D.1: Tư vấn hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án

- Tên dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu, Nam sông Mã – 2828 VIE (SF)

- Nguồn vốn: Vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn dựa trên năng lực (CQS) theo thủ tục của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

 

- Thời gian phát hành HSMQT: 12/5/2015 đến trước 9h00, 10/6/2015  (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSMQT:  Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm Hà Nội,  số điện thoại:  04.39341601, số Fax: 04.38242372.

- Thời gian nộp hồ sơ quan tâm: Hồ sơ quan tâm phải được nộp qua website của ADB chậm nhất vào trước 23h59, giờ GMT+8,  ngày 10/6/2015 và nộp trực tiếp tại Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội chậm nhất vào trước 9h00, giờ GMT+7 ngày 10/6/2015

HSQT sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, số 23 Hàng Tre – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

(Tham khảo thông tin trên Website của ADB: mục Thông báo tuyển dụng dịch vụ tư vấn - CSRN)

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSQT tới tham dự lễ mở HSQT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 100 characters
 
Cấn Đình Thư - Dự án ADB6

Các tin tức khác: