THÔNG BÁO MỞI CHÀO HÀNG (Gói D.7: Thiết bị văn phòng CPO - Dự án ADB6)
04/11/2014 16:16:34

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi – Bộ NN&PTNT

- Tên gói thầu: D.7 – Thiết bị văn phòng CPO

- Tên dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu – Nam Sông Mã, Khoản vay 2828-VIE (SF).

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và đối ứng chính phủ Việt Nam

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian bán HSMT: từ ngày  04 tháng 11 năm 2014 đến trước 9h00 ngày 14 tháng 11 năm 2014 trong thời gian từ 08 giờ 00 đến  16 giờ 00, từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần, không kể ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định;

- Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-39341601; Fax: 04-38242372;

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-39341601; Fax: 04-38242372;

- Thời điểm đóng thầu:  9h00  ngày 14 tháng 11 năm 2014

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng

Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng/ Tiền mặt

- HSDT sẽ được mở công khai vào  9:00 (giờ Việt Nam) ngày 14 tháng 11 năm 2014 tại Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi - Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-39341601; Fax: 04-38242372;

Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Các tin tức khác: