Lễ Khời Công Xây Dựng Công Trình (Kênh Chính Bắc)
09/04/2014 13:09:26

Ngày 26/3/2014 ADB đã cho phép khởi công các gói thầu đủ điều kiện trong vùng Tái định cư số 1

+ Kênh chính Bắc: K0 đến K10+558,27

+ Kênh chính Nam: KM+58,7 đến KM10+00

Ngày 8 tháng 4 năm 2014

Chính thức Khởi công Gói thầu xây lắp B.1.1 - Kênh chính Bắc thuộc Dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)

Ngày 26/3/2014 ADB đã cho phép khởi công các gói thầu đủ điều kiện trong vùng Tái định cư số 1

+ Kênh chính Bắc: K0 đến K10+558,27

+ Kênh chính Nam: KM+58,7 đến KM10+00

Ngày 8 tháng 4 năm 2014

Chính thức Khởi công Gói thầu xây lắp B.1.1 - Kênh chính Bắc thuộc Dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)

Địa điểm: Nhà điều hành trung tâm dự án, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa

Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng chính phủ.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3

Nhà thầu: + Liên danh công ty CP Xây dựng hạ tầng Nam Định và công ty CP Xây dựng và thương mại Sông Đà 

              + Tổng công ty Đầu tư xây dựng Miền Trung.

             + Công ty CP Xây dựng 47.