Biên bản ghi nhớ của Đoàn kiểm tra dự án ADB5 (Từ ngày 14/4-05/5 năm 2014)
10/05/2014 12:19:54

Trong thời gian từ ngày 14/4 tới ngày 05/5/2014, đoàn phối hợp Đánh giá giữa kỳ dự án đã đi thăm 3 tỉnh dự án và làm việc với Bộ NN&PTNT, các Sở NN&PTNT, CPO/CPMU, các PMU để đánh giá tiến độ thực hiện dự án

Biên bản chi tiết được đính kèm sau đây:

Các tin tức khác: