Đang duyệt : Trang chủ

Yêu cầu bày tỏ quan tâm và Tiêu chí đánh giá tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án thuộc hợp phần 5 gói thầu số C5-2-9: Chuyên gia Phiên dịch - Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5)
Ngày 06/06/2016 13:50:28

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

(LỰA CHỌN THEO HÌNH THỨC TƯ VẤN CÁ NHÂN CỦA WB)

 

Dự án Quản lý thiên tai (Dự án VN-Haz/WB5)

 

Khoản vay/Khoản tín dụng/Khoản viện trợ số:Cr.5139-VN

 

Tên nhiệm vụ: Chuyên gia phiên dịch

 

Số tham chiếu: C5-2-9

 

Chính phủ Việt Nam nhận được khoản tín dụng số 5139-VN của Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới/WB) để tài trợ cho Dự án Quản lý thiên tai (WB5), và dự định sẽ dùng một phần kinh phí để chi trả cho các chi phí hợp lệ của dịch vụ tư vấn này. Mô tả dự án và dịch vụ tư

 

Tổng quan dự án: Dự án Quản lý thiên tai (Dự án VN-Haz/WB5) vay vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) theo Hiệp định Tín dụng số 5139-VN ngày 13/09/2012. Dự án bao gồm 5 Hợp phần nhằm hỗ trợ việc thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở một số tỉnh duyên hải miền Trung theo phương thức tiếp cận theo lưu vực sông. (i) Hợp phần 1: Tăng cường thể chế, hệ thống thông tin và quy hoạch trong quản lý rủi ro thiên tai; (ii) Hợp phần 2: Tăng cường năng lực hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm; (iii) Hợp phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; (iv) Hợp phần 4: Hỗ trợ đầu tư ưu tiên, giảm nhẹ rủi ro thiên tai; (v) Hợp phần 5: Quản lý dự án, giám sát và đánh giá. Dự án sẽ được thực hiện trên địa bàn 10 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận.

 

Mục tiêu và nhiệm vụ chính của dịch vụ tư vấn: cung cấp dịch vụ biên dịch và/hoặc phiên dịch đạt chất lượng từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại cũng như trong các cuộc họp và/hoặc đi thực địa tại các tỉnh dự án, và hỗ trợ thực hiện dự án.

 

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi mời các Chuyên gia tư vấn có đủ tư cách hợp lệ theo quy định bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. http://cpo.vn/tieu-chi-danh-gia-tu-van-ho-tro-thuc-hien-du-an-thuoc-hop-phan-5-goi-thau-so-c529-chuyen-gia-phien-d_n2700.aspx.

 

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers tháng 01/2011 (“Hướng dẫn Tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích. (download:http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf ).

 

Chuyên gia tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp tuyển chọn tư vấn cá nhân (IC), tuân theo các yêu cầu quy định tại Hướng dẫn tư vấn.

 

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng hình thức dạng văn bản tới địa chỉ dưới đây [đến nộp trực tiếp, hoặc chuyển bằng thư tín, hoặc fax hoặc thư điện tử] trước 09h00 (giờ Hà nội), ngày  23  tháng 6  năm 2016.

 

Chuyên gia tư vấn quan tâm muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ tới địa chỉ dưới đây từ 09h00 sáng đến 17h00 chiều (giờ Hà nội) các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

 

Ban Quản lý dự án WB5/ Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

 

Địa chỉ: Số 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Điện thoại: (84)4 3926 0106/3926 0518.

 

Fax: (84) 438242372

 

E-mail:cpowb5@gmail.com

                                                   

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

 Hạng mục:  Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án thuộc HỢP PHẦN 5

 Gói thầu số C5-2-9: Chuyên gia Phiên dịch

 Dự án: Quản lý Thiên tai (VN-Haz/WB5)

 

Stt

Tiêu chí đánh giá

Tỷ trọng điểm

Điểm tối đa

1

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh, hoặc bằng Đại học và >1 năm học ở nước ngoài bằng ngôn ngữ tiếng Anh

25%

25

2

Có>= 10 năm kinh nghiệm sử dụng, làm việc bằng tiếng Anh

20%

20

3

Kinh nghiệm Dịch thuật tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại

15%

15

4

Kinh nghiệm phiên dịch làm việc từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại

15%

15

5

Kỹ năng soạn thảo, giao tiếp bằng tiếng Anh với các đối tác tin qua thư điện tử

15%

15

6

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

5%

5

7

Kỹ năng hỗ trợ các hoạt động văn phòng, hành chính

5%

5

 

Tổng cộng

100%

100

       
 

Đánh giá trên cơ sở mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá và so sánh tương quan hồ sơ chuyên gia của các ứng viên. 

 

Mức đánh giá như sau: Xuất sắc - 100% tổng số điểm; Rất tốt - 90% tổng số điểm; Tốt - 80% tổng số điểm; Khá - 70% tổng số điểm, Trung bình - 50% tổng số điểm.

 

 

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập