Đang duyệt : Trang chủ

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU C5-2-8: CHUYÊN GIA M&E - DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)
Ngày 10/06/2016 11:07:23

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM (LỰA CHỌN THEO HÌNH THỨC TƯ VẤN CÁ NHÂN CỦA WB) VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU C5-2-8: CHUYÊN GIA M&E - DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

(LỰA CHỌN THEO HÌNH THỨC TƯ VẤN CÁ NHÂN CỦA WB)

 

Dự án Quản lý thiên tai (Dự án VN-Haz/WB5)

 

Khoản vay/Khoản tín dụng/Khoản viện trợ số:Cr.5139-VN

 

Tên nhiệm vụ: Chuyên gia M&E

 

Số tham chiếu: C5-2-8

Chính phủ Việt Nam nhận được khoản tín dụng số 5139-VN của Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới/WB) để tài trợ cho Dự án Quản lý thiên tai (WB5), và dự định sẽ dùng một phần kinh phí để chi trả cho các chi phí hợp lệ của dịch vụ tư vấn này. Mô tả dự án và dịch vụ tư vấn như sau:

 

Tổng quan dự án: Dự án Quản lý thiên tai (Dự án VN-Haz/WB5) vay vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) theo Hiệp định Tín dụng số 5139-VN ngày 13/09/2012. Dự án bao gồm 5 Hợp phần nhằm hỗ trợ việc thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở một số tỉnh duyên hải miền Trung theo phương thức tiếp cận theo lưu vực sông. (i) Hợp phần 1: Tăng cường thể chế, hệ thống thông tin và quy hoạch trong quản lý rủi ro thiên tai; (ii) Hợp phần 2: Tăng cường năng lực hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm; (iii) Hợp phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; (iv) Hợp phần 4: Hỗ trợ đầu tư ưu tiên, giảm nhẹ rủi ro thiên tai; (v) Hợp phần 5: Quản lý dự án, giám sát và đánh giá.Dự án sẽ được thực hiện trên địa bàn 10 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận.

 

Mục tiêu và nhiệm vụ chính của dịch vụ tư vấn: Tư vấn cá nhân M&E dự kiến sẽ hỗ trợ cho CPMO nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng của các hoạt động M&E và các sản phẩm sẽ được triển khai và thực hiện bởi đơn vị tư vấn gói C5-4: “Triển khai hệ thống M&E” theo Khung Kết quả dự án và thiết kế hệ thống M&E. Tư vấn sẽ là đầu mối chính của tất cả các hoạt động liên quan đến M&E của dự án. Tư vấn sẽ hỗ trợ và báo cáo Giám đốc dự án về M&E các hoạt động của dự án. Nhiệm vụ chính của Tư vấn là hỗ trợ Ban quản lý dự án (CPMO) quản lý các hoạt động giám sát và đánh giá của dự án.

 

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi mời các Chuyên gia tư vấn có đủ tư cách hợp lệ theo quy định bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. Các Chuyên gia tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin cho thấy mình có đủ năng lực để thực hiện dịch vụ bằng cách cung cấp bản mô tả năng lực liên quan đến dịch vụ, tham chiếu các dịch vụ, kinh nghiệm trong điều kiện tương tự, và kỹ năng thích hợp. Chi tiết về yêu cầu bày tỏ quan tâm có thể tham khảo tại Trang Web của CPO (http://cpo.vn/yeu-cau-bay-to-quan-tam-va-tieu-chi-danh-gia-goi-thau-c528-chuyen-gia-me-du-an-quan-ly-thien-tai-vnh_n2710.aspx).

 

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers tháng 01/2011 (“Hướng dẫn Tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích. (download: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf ).

 

Chuyên gia tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp tuyển chọn tư vấn cá nhân (IC), tuân theo các yêu cầu quy định tại Hướng dẫn tư vấn.

 

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng hình thức dạng văn bản tới địa chỉ dưới đây [đến nộp trực tiếp, hoặc chuyển bằng thư tín, hoặc fax hoặc thư điện tử] trước 09h00 (giờ Hà nội), ngày 30 tháng 6 năm 2016.

 

Chuyên gia tư vấn quan tâm muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ tới địa chỉ dưới đây từ 09h00 sáng đến 17h00 chiều (giờ Hà nội) các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

 

Ban Quản lý dự án WB5/ Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Địa chỉ: Số 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84)4 3926 0106/3926 0518.

Fax: (84) 438242372

E-mail:cpowb5@gmail.com

 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

 Hạng mục:  Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án thuộc HỢP PHẦN 5

 Gói thầu số C5-2-8: Chuyên gia Hỗ trợ M&E

 Dự án: Quản lý Thiên tai (VN-Haz/WB5)

 

 

Stt

Tiêu chí đánh giá

Tỷ trọng điểm

Điểm tối đa

1

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản lý, kinh tế, phát triển nông thôn, thuỷ lợi/tài nguyên nước, ưu tiên trình độ cao hơn

10%

20

2

Có 15 năm kinh nghiệm làm việc

          15%

15

3

Kinh nghiệm 5 năm thực hiện M&E (lập kế hoạch, phân tích, thực hiện) trong các dự án/chương trình phát triển, ưu tiên sử dụng nguồn ODA từ các nhà tài trợ lớn

15%

15

4

Kinh nghiệm về M&E của Chính phủ

10%

10

5

Kinh nghiệm về thực hiện và tổ chức đào tạo, điều phối M&E

10%

10

6

Kinh nghiệm thiết kế, sử dụng và ứng dụng GIS và các phần mềm ứng dụng khác trong M&E

10%

10

7

Kinh nghiệm làm việc trong các dự án tương tự: quản lý thiên tai, phát triển hoặc qui hoạch hạ tầng thuỷ lợi,

10%

10

8

Kỹ năng viết báo cáo, phân tích và thuyết trình

5%

5

9

Kỹ năng tổ chức, thiết lập và duy trì các mối quan hệ công việc trong môi trường làm việc đa văn hoá, khả năng làm việc độc lập

5%

5

 

Tổng cộng

100%

100

       
 

Đánh giá trên cơ sở mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá và so sánh tương quan hồ sơ chuyên gia của các ứng viên. 

 

Mức đánh giá như sau: Xuất sắc - 100% tổng số điểm; Rất tốt - 90% tổng số điểm; Tốt - 80% tổng số điểm; Khá - 70% tổng số điểm, Trung bình - 50% tổng số điểm.

 

 

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập