Đang duyệt : Trang chủ

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU C5-2-7: CHUYÊN GIA ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN- DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)
Ngày 20/07/2016 10:31:24

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU C5-2-7: CHUYÊN GIA ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN -

DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

Gói thầu: C5-2-7: Chuyên gia điều phối dự án

Dự án: Quản lý thiên tai (Vn-Haz/WB5)

 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dự án Quản lý thiên tai (Dự án VN-Haz/WB5)

 

Khoản tín dụng số: Cr.5139-VN

Tên nhiệm vụ: Chuyên gia điều phối dự án

Số tham chiếu: C5-2-7

Chính phủ Việt Nam nhận được khoản tín dụng số 5139-VN của Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới/WB) để tài trợ cho Dự án Quản lý thiên tai (WB5), và dự định sẽ dùng một phần kinh phí để chi trả cho các chi phí hợp lệ của dịch vụ tư vấn này. Mô tả dự án và dịch vụ tư vấn như sau:

Tổng quan dự án: Dự án Quản lý thiên tai (Dự án VN-Haz/WB5) vay vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) theo Hiệp định Tín dụng số 5139-VN ngày 13/09/2012. Dự án bao gồm 5 Hợp phần nhằm hỗ trợ việc thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở một số tỉnh duyên hải miền Trung theo phương thức tiếp cận theo lưu vực sông. (i) Hợp phần 1: Tăng cường thể chế, hệ thống thông tin và quy hoạch trong quản lý rủi ro thiên tai; (ii) Hợp phần 2: Tăng cường năng lực hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm; (iii) Hợp phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; (iv) Hợp phần 4: Hỗ trợ đầu tư ưu tiên, giảm nhẹ rủi ro thiên tai; (v) Hợp phần 5: Quản lý dự án, giám sát và đánh giá.Dự án sẽ được thực hiện trên địa bàn 10 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận.

Mục tiêu và nhiệm vụ chính của dịch vụ tư vấn: Mục tiêu chính của Chuyên gia điều phối dự án (PCS) là nhằm mang lại các sản phẩm đầu ra hiệu quả và có chất lượng cao về mặt kỹ thuật của dự án Vn-Haz thông qua việc cung cấp hỗ trợ cho Giám đốc dự án trong quản lý tổng thể dự án. PCS sẽ cung cấp dịch vụ điều phối và cố vấn trong việc thực hiện dự án, bao gồm và yêu cầu đưa ra các đánh giá tổng quan và cố vấn trong mọi lĩnh vực của các hoạt động dự án VN-Haz.

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi mời các Chuyên gia tư vấn có đủ tư cách hợp lệ theo quy định bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. Các Chuyên gia tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin cho thấy mình có đủ năng lực để thực hiện dịch vụ bằng cách cung cấp bản mô tả năng lực liên quan đến dịch vụ, tham chiếu các dịch vụ, kinh nghiệm trong điều kiện tương tự, và kỹ năng thích hợp. Chi tiết về yêu cầu bày tỏ quan tâm có thể tham khảo tại Trang Web của CPO (http:// http://cpo.vn/yeu-cau-bay-to-quan-tam-va-tieu-chi-danh-gia-goi-thau-c527-chuyen-gia-dieu-phoi-du-an-du-an-quan-ly-_n2713.aspx).

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý đoạn 1.9 của Hướng dẫn của Ngân hàng: Tuyển chọn và Thuê tư vấn [trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng thế giới] Tháng 1/2011 (“Hướng dẫn tư vấn”), quy định chính sách của Ngân hàng thế giới về mâu thuẫn lợi ích. (download: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf ).

Chuyên gia tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp tuyển chọn tư vấn cá nhân (IC), tuân theo các yêu cầu quy định tại Hướng dẫn tư vấn.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng hình thức dạng văn bản tới địa chỉ dưới đây [đến nộp trực tiếp, hoặc chuyển bằng thư tín, hoặc fax hoặc thư điện tử] trước 9h00 (giờ Hà nội), ngày 27 tháng 7 năm 2016

Chuyên gia tư vấn quan tâm muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ tới địa chỉ dưới đây từ 09h00 sáng đến 17h00 chiều (giờ Hà nội) các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

 

Ban Quản lý dự án WB5/ Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Địa chỉ: Số 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84)4 3926 0106/3926 0518.

Fax: (84) 438242372

E-mail:cpowb5@gmail.com

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

 

TT

Tiêu chuẩn Lựa chọn đánh giá Hồ sơ yêu cầu bảy tỏ quan tâm

Điểm tối đa

I

Năng lực chung

20

I.1

Tốt nghiệp Thạc sỹ hoặc tương đương về chuyên ngành quản lý dự án/chương trình, quản lý và công trình thủy lợi hoặc chuyên ngành khác có liên quan, ưu tiên trình độ cao hơn.

20

II

Kinh nghiệm chung

25

II.1

Có 15 năm kinh nghiệm quản lý và điều phối dự án

25

III

Kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ tương tự

30

III.1

Có kinh nghiệm quản lý và điều phối 03 dự án Quản lý rủi ro thiên tai tương tự hoặc quản lý thủy lợi

30

IV

Yêu cầu về kỹ năng, hiểu biết và khả năng làm việc

25

IV.1

Có kỹ năng viết báo cáo, thành thạo về các kỹ năng tin học và kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) đáp ứng yêu cầu công việc

10

IV.2

Hiểu biết về các quy trình thủ tục làm việc và hệ thống báo cáo của các nhà tài trợ quốc tế, đặc biệt là của Ngân hàng Thế giới

10

IV.3

Kỹ năng quan hệ tốt và khả năng thiết lập, duy trì quan hệ đối tác,  và làm việc nhóm.

5

 

Tổng điểm

100

 

Phương pháp đánh giá Hồ sơ yêu cầu bảy tỏ quan tâm như sau: Xuất sắc: đạt 100% điểm tối đa, Rất tốt: đạt 90% điểm tối đa, Tốt: 80% điểm tối đa, Khá: 70% điểm tối đa, Trung bình: 50 % điểm tối đa.

 

 

Dự án WB5
  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập