Về việc dự kiến giải ngân kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (ODA) nguồn ngân sách nhà nước 5 năm 2016-2020

Số ký hiệu:
3753/BKHÐT-TH
Type the text:
PDF
Trích yếu:
Về việc dự kiến giải ngân kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (ODA) nguồn ngân sách nhà nước 5 năm 2016-2020
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký:
Thứ trưởng
Lĩnh vực:
Công báo:
Ngày có hiệu lực:
15/06/2015
Ngày công báo:
16/06/2015
Ngày ký:
15/06/2015
Trạng thái:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập