Đang duyệt : Trang chủPhòng đào tạo DAVăn bản

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
59/2015/NÐ-CP 01/06/2015 - Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
05/2015/TT-BKHÐT 16/06/2015 - Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
64/2014/QÐ-TTg 15/01/2015 - Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
22/2015/TT-BNNPTNT 10/06/2015 - Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
3753/BKHÐT-TH 15/06/2015 - Về việc dự kiến giải ngân kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (ODA) nguồn ngân sách nhà nước 5 năm 2016-2020
37/2015/NÐ-CP 22/04/2015 - Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
47/2015/NÐ-CP 14/05/2015 - Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
46/2015/NÐ-CP 12/05/2015 - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
03/2015/TT-BKHÐT 06/05/2015 - Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
15/2013/NÐ-CP 29/03/2013 - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
01/2015/TT-BKHÐT 14/02/2015 - Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.
32/2015/NÐ-CP 25/03/2015 - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
30/2015/NÐ-CP 17/03/2015 - Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
30/12/2014 - Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2014
13/2013/TT-BXD 15/08/2013 - Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
153/QÐ-BXD 27/01/2014 - Quyết định số 153/QĐ-BXD ngày 27/01/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng năm 2014.
11/2014/TT-BXD 25/08/2014 - Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.
67/2014/QH13 26/11/2014 - Luật Đầu tư
02/2015/TT-BLÐTBXH 12/01/2015 - Thông tư Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà
430/SXD-GÐCL 19/01/2010 - Văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
3842/BXD-HÐXD 30/12/2014 - Công văn của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
49/2014/QH13 01/07/2014 - Luật Đầu tư công - Luật số 49/2014/QH13
01/2014/TT-BKHTÐ 09/01/2014 - Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 9/01/2014 của Bộ KHĐT về hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các n
12/2010/TTLT-BKHÐT-BTC 31/03/2010 - Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế và Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm
218/2013/TT-BTC 31/12/2013 - Thông tư Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của nhà tài trợ
05/2014/TT-BTC 22/02/2014 - Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ
38/2013/NÐ-CP 23/04/2013 - Nghị định về quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ
198/2013/TT-BTC 20/12/2013 - Thông tư Quy định về quản lý tài sản, sử dụng, xử lý tài sản của các Dự án sử dụng vốn Nhà nước
01/2011/TT-BNV 19/11/2011 - Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
63/2014/NÐ-CP 26/06/2014 - Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập