Đang duyệt : Trang chủ

Văn bản số 1577/BNN-XD ngày 12/02/2015 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường quản lý và thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu.
Ngày 04/03/2015 16:31:02

Nhằm đảm bảo sự thống nhất và thực hiện đúng các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Bộ NN&PTNT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ; các chủ dự án; chủ đầu tư dự án, tiểu dự án do Bộ quản lý tổ chứ triển khai thực hiện một số nội dung...(chi tiết xem file đính kèm).

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập