Tổng quan Tiểu dự án Đấu thầu Giải ngân Thanh toán MT-TĐC Tài liệu dự án Báo cáo
Giới thiệu dự án

  1. Tên gọi.

Dự án “Quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long” gọi tắt là dự án WB6.

Thông báo

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập