Đang duyệt : Trang chủ

Tổ chức thành công Hội thảo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong nông nghiệp, nông thôn
Ngày 25/11/2015 08:39:18

             Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2015, Kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư năm 2015 và giai đoạn 2016 – 2020. Trong hai ngày 05 và 13/11/2015 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thành công Hội thảo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.

           

           Hội thảo được tổ chức với sự tham gia của trên 150 đại biểu là đại diện một số Bộ, ngành liên quan; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trong cả nước; các tập đoàn đa quốc gia, Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp quan tâm đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Mục đích của Hội thảo là nhằm tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của cộng đồng về đầu tư theo hình thức PPP, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, xin ý kiến các đại biểu về nội dung Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

            Tại Hội thảo, sau khi nghe đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày nội dung Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá tầm quan trọng, tiềm năng đầu tư theo hình thức PPP trong nông nghiệp, nông thôn. Hiện nay, hình thức đầu tư PPP vẫn đang trong giai đoạn rất mới mẻ tại Việt Nam và một trong những nhân tố để thực hiện thành công là vai trò tích cực của khối tư nhân. Đối tác tư nhân không chỉ tham gia bằng nguồn lực tài chính mà còn cả bí quyết kỹ thuật công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn cần thiết để hỗ trợ trong quá trình quản lý vận hành dự án.

            Mặc dù lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có tiềm năng lớn để áp dụng hình thức đầu tư PPP nhưng hiện nay, áp dụng hình thức này còn gặp phải một số khó khăn, chủ yếu do hệ thống cơ chế, chính sách chưa hoàn thiện, thời gian đầu tư kéo dài, lợi nhuận thấp, lâu thu hồi vốn. Do vậy, các đại biểu tham dự Hội thảo nhất trí việc phải sớm hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư PPP trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng cơ chế phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư.

            Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện Thông tư trình Bộ trưởng ban hành trong tháng 12 năm 2015.

http://vukehoach.mard.gov.vn

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập