Tổng quan Tình hình thực hiện Đấu thầu Giải ngân M&E MT-TĐC Tài liệu dự án Báo cáo Ảnh công trình
Chương trình làm việc với Sở NN&PTNT và đi thực địa dự án các tỉnh thuộc Dự án Quản lý thiên tai (Vn-Haz/WB5) của Đoàn giám sát lần 3 Ngân hàng thế giới

Từ ngày 28/5/2014 đến ngày 6/6/2014 Đoàn giám sát lần 3 Ngân hàng thế giới (WB) tiến hành đi kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động của Dự án Quản lý thiên tai tại các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Thành phần của Đoàn giám sát đi làm việc tại các tỉnh bao gồm đại diện các bên liên quan: WB, Tổng cục thủy lợi (Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, Vụ Quản lý xây dựng cơ bản), Ban quản lý dự án WB5.

Hội thảo “Đảm bảo An toàn hồ đập – Thực trạng, thách thức và giải pháp”

   Ngày 10/7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội thảo "Đảm bảo an toàn hồ đập - Thực trạng, thách thức và giải pháp”. Hội thảo được tổ chức nhằm nhận biết, đánh giá và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập.

Hội thảo Khoa học quốc tế “An toàn đê, đập đất loại vừa và nhỏ”

      Ngày 12/9, tại Hà Nội, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế "An toàn đê, đập đất loại vừa và nhỏ”. Hội thảo được tổ chức nhằm nhận biết, đánh giá và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn hồ chứa có công trình đầu mối là đập đất loại vừa và nhỏ

Khóa tập huấn “Hướng dẫn lập Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã”.

     Ngày 29-30/10, tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO) tổ chức Khóa tập huấn “Hướng dẫn lập Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã”. Khóa tập huấn nhằm mục đích Hướng dẫn đội ngũ cán bộ nòng cốt cấp xã triển khai lập Kế hoạch Phòng chống thiên tai cấp xã có sự tham gia của cộng đồng, sẵn sàng trước mùa mưa bão năm 2014.

 

Chương trình làm việc với Sở NN&PTNT và đi thực địa dự án các tỉnh thuộc Dự án Quản lý thiên tai (Vn-Haz/WB5) của Đoàn giám sát lần 4 Ngân hàng thế giới.

       Từ ngày 8-19/12/2014, Đoàn giám sát lần 4 Ngân hàng thế giới (WB) tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động của Dự án Quản lý thiên tai (Vn-Haz/WB5). Sáng ngày 8/12/2014 đã diễn ra buổi họp khởi động Đoàn giám sát với sự tham gia của đại diện các bên liên quan bao gồm: WB, Tổng cục thủy lợi (Vụ Quản lý xây dựng cơ bản), Ban quản lý dự án WB5, Ban quản lý thuộc Bộ tài nguyên và môi trường (PMO).

Chương trình làm việc với Sở NN&PTNT và đi thực địa dự án các tỉnh thuộc Dự án Quản lý thiên tai (Vn-Haz/WB5) của Đoàn giám sát lần 4 Ngân hàng thế giới.

       Từ ngày 8-19/12/2014, Đoàn giám sát lần 4 Ngân hàng thế giới (WB) tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động của Dự án Quản lý thiên tai (Vn-Haz/WB5). Sáng ngày 8/12/2014 đã diễn ra buổi họp khởi động Đoàn giám sát với sự tham gia của đại diện các bên liên quan bao gồm: WB, Tổng cục thủy lợi (Vụ Quản lý xây dựng cơ bản), Ban quản lý dự án WB5, Ban quản lý thuộc Bộ tài nguyên và môi trường (PMO).

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập