Đang duyệt : Trang chủTin tứcTin nông nghiệp

Tổ chức thành công Hội thảo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong nông nghiệp, nông thôn

Tổ chức thành công Hội thảo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong nông nghiệp, nông thôn

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2015, Kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư năm 2015 và giai đoạn 2016 – 2020. Trong hai ngày 05 và 13/11/2015 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thành công Hội thảo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.

Hội thảo “Các bài học kinh nghiệm và thách thức trong quá trình áp dụng phương pháp Quản lý dựa trên kết quả và giám sát, đánh giá dựa trên kết quả ở Việt Nam”.

Hội thảo “Các bài học kinh nghiệm và thách thức trong quá trình áp dụng phương pháp Quản lý dựa trên kết quả và giám sát, đánh giá dựa trên kết quả ở Việt Nam”.

Ngày 11/12/2014, với sự phối hợp của nhóm nòng cốt Diễn đàn quản lý, giám sát và đánh giá dựa trên kết quả do dự án “Thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá hỗ trợ quản lý ngành nông nghiệp và PTNT - MESMARD” khởi xướng, Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội thảo lần thứ 2 về “Các bài học kinh nghiệm và thách thức trong quá trình áp dụng phương pháp Quản lý dựa trên kết quả và giám sát, đánh giá dựa trên kết quả ở Việt Nam” tại khách sạn Hà Nội Club.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên WTO.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.

Chín nhóm nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với lòng dân, được nhân dân cả nước đồng tình và hưởng ứng tích cực.

Đê bao, bờ bao ở đồng bằng sông Cửu Long.

Đê bao, bờ bao ở đồng bằng sông Cửu Long Khi mới thống nhất đất nước, đã có không ít người muốn áp dụng mô hình đê chống lũ sông Hồng và quy mô các trạm bơm điện lớn vào đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nhưng với bờ bao là sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất của người dân Nam bộ. Lũ năm 1978 về sớm và lớn, ngày 22/8 nước lũ tại Tân Châu đạt 3,94m, nhấn chìm tất cả diện tích lúa Hè-Thu trong vùng

Cảnh báo lũ sớm cho ĐBSCL với WISDOM.

Đây là công trình do TS Võ Khắc Trí, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam phối hợp với Bộ Khoa học – Công nghệ Việt Nam và Bộ liên bang Giáo dục và Nghiên cứu của CHLB Ðức (BMBF) thực hiện

Thông báo

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập