Đang duyệt : Trang chủDự án ADB8Tin dự án

Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán" (WEIDAP/ADB8) do ADB tài trợ

Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán" (WEIDAP/ADB8) do ADB tài trợ

Ngày 22 tháng 6 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôn thôn đã ra quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán" (WEIDAP/ADB8) do ADB tài trợ.Theo số: 2416/QĐ-BNN-HTQT

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập