Tổng quan Tiểu dự án Đấu thầu Giải ngân Thanh toán MT-TĐC Tài liệu dự án Báo cáo
THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

 

 

VIỆT NAM

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ

BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

Tín dụng số: Cr-5845-VN

 

Tên gói thầu: Khảo sát, thiết kế chi tiết và chuẩn bị kế hoạch xử lý chất thải nạo vét thuộc Tiểu dự án 4, tỉnh Bến Tre, Hợp phần III, Dự án ICRSL.

Ký hiệu gói thầu: BTCS-CQS 01

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập