Đang duyệt : Trang chủThông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi (Ban CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức xét tuyển vào biên chế cho một số vị trí thuộc các lĩnh vực chuyên môn: Tổ chức, hành chính; Tài chính, kế toán; Thẩm định, chế độ dự toán; Môi trường, tái định cư; Phiên dịch viên tiếng Ạnh; Quản lý dự án ODA

Dự án cải thiện Nông nghiệp có tưới công bố các chính sách an toàn đã được Ngân hàng thế giời thông qua.

Khung chính sách tái định cư ( RPF), Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF), Báo cáo đánh giá xã hội ( SA).

Thông báo (số 2) về Hội nghị Đập lớn Thế giới tại Hà Nội, 23-26/5/2010.

Ban Tổ chức trân trọng mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nhân, các chuyên gia trong nước,.. tham dự và trình bày báo cáo tại Hội thảo. Đối với các báo cáo có chất lượng, nhất là của các tác giả trẻ, dù không được tài trợ từ các nguồn , sẽ được Ban Tổ chức mời riêng.

Thông báo

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập