Đang duyệt : Trang chủ

Thông báo mời thầu gói thầu GMS-4.8: Tư vấn cập nhật kế hoạch tái định cư các Tiểu dự án công trình thuộc dự án ADB-GMS1
Ngày 28/10/2013 07:58:14

1. THÔNG TIN GÓI THẦU:

- Gói thầu GMS-4.8: Tư vấn cập nhật Kế hoạch tái định cư các Tiểu dự án công trình thuộc dự án ADB-GMS1.

- Hình thức/Phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước/2 túi hồ sơ.

- Địa điểm thực hiện gói thầu: tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang.

- Dự án: Dự án Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB-GMS1).

 

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ MỜI THẦU (HSMT):

- Từ: 8h00 ngày 28/10/2013 đến 9h00 ngày 13/11/2013.

- Thủ tục mua HSMT:

(i) Người đại diện nhà thầu đến mua hồ sơ phải có Giấy giới thiệu (1 bản chính, 1 bản copy).

(ii) Nộp tiền, giấy giới thiệu bản chính và nhận phiếu nộp tại phòng Tài chính,  kê toán.

(iii) Nộp phiếu thu tiền và giấy giới thiệu bản copy tại Ban QLDA ADB-GMS1.

(iv) Nhận HSMT tại Ban QLDA ADB-GMS1. 

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập