Đang duyệt : Trang chủ

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm: Gói thầu số GMS-HP13: Tư vấn Quản lý rủi ro lũ lụt, hạn hán và thiên tai dựa vào cộng đồng.
Ngày 18/05/2017 09:44:52

 

 

 

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi.

- Gói thầu số GMS-HP13: Tư vấn Quản lý rủi ro lũ lụt, hạn hán và thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Tên dự án: Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hán hán và lũ lụt tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB-GMS1).

- Nguồn vốn: Viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn dựa trên chất lượng (QBS) theo thủ tục của ADB.

- Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày18 tháng 5 năm 2017 đến trước 17h00, giờ GMT+7, ngày16 tháng 6 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSMQT:Hồ sơ mời quan tâm được phát hành trên website của ADBvà tại Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm Hà Nội,  số điện thoại:  04.39341601, số fax: 04.38242372.

- Thời gian nộp hồ sơ quan tâm:Hồ sơ quan tâm phải được đệ trình qua website của ADB chậm nhất vào trước 23h59, giờ GMT+8, ngày 16 tháng 6 năm 2017. Đồng thời, 01 bản gốc và 03 bản sao Hồ sơ quan tâm phải đượcnộp trực tiếp tại Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội chậm nhất vào trước 17h00, giờ GMT+7 ngày 16 tháng 6 năm 2017 (trong giờ hành chính). Các Hồ sơ quan tâm không đệ trình qua website của ADB sẽ bị loại.

HSQT sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, số 23 Hàng Tre – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSQT tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập