Đang duyệt : Trang chủ

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM GÓI THẦU: RÀ SOÁT , ĐÁNH GIÁ 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT ĐÊ ĐIÊU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÍCH ỪNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.
Ngày 08/10/2015 14:04:17

- Tên Bên mời thầu: Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO).

- Nội dung gói thầu: Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng (Hiệp định vay số Cr.5139-VN ký kết ngày 13/9/2012) từ Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA)/ Ngân hàng Thế giới (WB) để tài trợ thực hiện Dự án Quản lý thiên tai (viết tắt VN-Haz/WB5) và một phần nguồn vốn từ khoản vay trên được dùng để: Tuyển tư vấn Rà soát, đánh giá 10 năm thực hiện luật đê điều và đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiệm vụ của đơn vị tư vấn là làm việc chặt chẽ với CPO, CPMO để đảm bảo đạt được các mục tiêu thông qua các hoạt động: (i) Xác định các bên liên quan, xây dựng phương pháp thực hiện; tổ chức tham vấn lấy ý kiến; xây dựng báo cáo khởi động và kế hoạch thực hiện hoạt động tư vấn; (ii) Rà soát tài liệu: Luật và các văn bản dưới luật (bao gồm các văn bản hướng dẫn trực tiếp và gián tiếp liên quan). Tham khảo các nghiên cứu, quy định về đê điều trong và ngoài nước; (iii) Tổ chức khảo sát tại một số địa phương trọng điểm và đại diện cho các khu vực đặc trưng về đê điều của Việt Nam để thu thập ý kiến trực tiếp từ các cấp và cộng đồng đối với nội dung cần cập nhật, điều chỉnh trong Luật; (iv) Đánh giá, tổng kết  tình hình thực hiện Luật Đê điều; (v) Đánh giá tính phù phù hợp của Luật đê điều và các văn bản dưới Luật có liên quan trong tình hình Biến đổi khí hậu và nước biển dâng; (vi) Tổ chức hội thảo báo cáo kết quả và lấy ý kiến đóng góp.

- Hình thức đấu thầu và Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn trên cơ sở năng lực của  tư vấn (CQS), được quy định trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn của Ngân hàng thế giới. Các doanh nghiệp hoặc tổ chức thuộc sở hữu của Chính phủ Việt Nam có thể được tham gia đấu thầu nếu chứng minh được rằng (i) tự chủ về mặt pháp lý và tài chính, (ii) hoạt động theo luật thương mại, và (iii) không phải là cơ quan trực thuộc Bên vay hoặc Bên vay lại.

- Thời gian phát hành HSMQT: từ 9h00’ ngày  8 tháng 10 năm 2015 đến 9h00’ ngày  22  tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính) và được phát hành miễn phí ngay sau ngày đăng tải đầu tiên.

- Địa điểm phát hành HSMQT: Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi; số 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Số điện thoại: 04.39342213; Fax: 04.38242372

- Thời gian nộp HSQT: trước 9h00’, ngày 22 tháng 10 năm 2015 tại Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi; số 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập