Đang duyệt : Trang chủ

Thông báo kết quả đấu thầu:Tên gói thầu: GMS-2.9 Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 1).
Ngày 23/06/2016 09:52:13

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị  đăng ký thông báo: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi.

- Địa chỉ: 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội.                               

- Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 04-39341601; Fax: 04-38242372;

- Email: adb.gms1@gmail.com

2. Tên dự án: Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt  Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng               Khoản vay 2937 – VIE(SF).

 B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

  1. Thông tin gói thầu:
  • Tên gói thầu: GMS-2.9 Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 1).
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB).

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập