Đang duyệt : Trang chủ

Thành tựu và thách thức của ngành Thủy lợi.
Ngày 31/08/2015 14:14:54

Bác Hồ kính yêu trong hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc năm 1961 đã nói “Việt Nam ta có 2 tiếng Tổ quốc, Tổ quốc là Đất nước, có đất và có nước thì mới thành Tổ quốc. Có đất lại có nước thì dân giầu nước mạnh.

S. Hoàng Văn Thắng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

Bác Hồ kính yêu trong hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc năm 1961 đã nói “Việt Nam ta có 2 tiếng Tổ quốc, Tổ quốc là Đất nước, có đất và có nước thì mới thành Tổ quốc. Có đất lại có nước thì dân giầu nước mạnh. Nước có thể làm lợi nhưng cũng có thể làm hại, nhiều nước quá thì úng lụt, ít nước quá thì hạn hán. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất với nước điều hòa với nhau để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Lời minh triết ấy đã đẫn dắt ngành thủy lợi kế thừa truyền thống cha ông bước tiếp những chặng đường…

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập