Đang duyệt : Trang chủ

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản của Ban Quản Lý Trung Ương các Dự Án Thủy Lợi.
Ngày 06/06/2017 15:18:40

QUY ĐỊNH TIẾP NHẬN , XỬ LÝ VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN 

Ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ - CPO - TCHC ngày 31/05/2017 của Trưởng Ban, Ban quản lý Trung Ương các Dự Án Thủy Lợi (CPO)

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập