Đang duyệt : Trang chủ

Phê duyệt đề cương lập dự án "Rà soát quy hoạch rừng phòng hộ ven biển các tỉnh Bắc bộ giai đoạn 2011 - 2020"
Ngày 15/04/2010 14:36:48

Ngày 12/3/2010, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 571/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt nội dung đề cương, tổng dự toán kinh phí lập dự án  "Rà soát quy hoạch rừng phòng hộ ven biển các tỉnh Bắc bộ giai đoạn 2011 - 2020"

Mục tiêu của dự án: Quy hoạch hệ thống rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển với quy mô và chất lượng đảm bảo nhằm phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, an toàn hệ thống đê biển, bảo vệ môi trường ổn định và bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng ven biển; đồng thời làm căn cứ kêu gọi các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

 Để đạt được mục tiêu của dự án nêu trên, một số nội dung chính sẽ được triển khai là: (i) Điều tra, đánh giá hiện trạng rừng phòng hộ ven biển các tỉnh Bắc bộ; Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng phòng hộ ven biển các tỉnh Bắc bộ trên nền VN 2000 các cấp: xã, huyện, tỉnh, vùng. (ii) Điều tra, đánh giá tình hình dân sinh kinh tế-xã hội vùng dự án. (iii) Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ ven biển các tỉnh Bắc bộ. (iv) Điều tra, đánh giá thực trạng rừng phòng hộ thuộc hệ thống đê biển và cửa sông Hồng, sông Thái Bình. (v) Xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của dự án theo quy định hiện hành. (vi) Xây dựng báo cáo quy hoạch rừng phòng hộ ven biển các tỉnh Bắc bộ giai đoạn 2011-2020; Xây dựng bản đồ quy hoạch rừng phòng hộ ven biển các tỉnh Bắc bộ giai đoạn 2011-2020 trên nền VN 2000 các cấp: xã, huyện, tỉnh, vùng.

Theo Quyết định số 571/QĐ-BNN-KH ngày 12/3/2010, Bộ đã giao cho Cục Lâm nghiệp làm chủ dự án, có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Nguồn Vụ kế hoạch

 

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập